Psssst! Hey you! Welcome sa munting paraiso ng laman ng coconut shell ko....
Ka-dramahan, kalokohan, katotohanan, katatawanan, pag-ibig, mga pangarap at ligaya sa buhay.
APIR!

6/25/2011

*TEMPORARY BINGE EATING (again)

Monday, I'll go back to healthy eating, but today I enjoy the hell outta my huge fried tilapia with lots of rice…and strawberry margarita...and chocolate cake topped with vanilla ice cream...and whatever the hell else I want.