Psssst! Hey you! Welcome sa munting paraiso ng laman ng coconut shell ko....
Ka-dramahan, kalokohan, katotohanan, katatawanan, pag-ibig, mga pangarap at ligaya sa buhay.
APIR!

7/30/2010

random thoughts # 20


*I haven’t seen one raindrop this entire month *pout* ...I want some soooo bad! It’s so dry here!

No comments: