Psssst! Hey you! Welcome sa munting paraiso ng laman ng coconut shell ko....
Ka-dramahan, kalokohan, katotohanan, katatawanan, pag-ibig, mga pangarap at ligaya sa buhay.
APIR!

4/01/2009

*PENPEN DESARAPEN (Bading Version)
Pen pen de chorvaloo de kemerloo de eklavoo
Haw haw de chenelyn de big uten
Sifit dapat iipit
Goldness filak chumuchulaklak
Sa tabi ng chenes!

(mula kay badingky wingky)

No comments: